Skip to content

Time off balance report

Для обліку днів відгулів по всім працівникам компанії в системі створено звіт Time off balance report. Звіт демонструє кількість використаних та нарахованих днів відпустки, лікарняних, оплачуваних відгулів, відпустки за власний рахунок та перенесення робочого дня по працівниках.

Огляд інтерфейсу

В лівій частині звіту доданий фільтр для пошуку за іменем працівника. Опція Recalculate all balances дозволяє в ручному режимі перерахувати баланси відгулів після внесення змін до політики їх нарахування чи індивідуальних змін балансів.

Info

На початку нового року необхідно перерахувати всі баланси для того, щоб оновились/додались дні згідно вашої політики.

Баланс відпусток у звіті показано як фактично нараховану кількість днів за період роботи працівника.
Переглянути баланс який буде бачити працівник (найчастіше працівнику демонструється залишок доступних днів до кінця року) можна в розділі Employee Timeoffs профілю працівника.

Report

Колонка Опис
Employee Date of employment — Resign Date дата працевлаштування та звільнення працівника
Used кількість використаних днів відгулів
Balance залишок днів відгулів
Set balance опція для встановлення індивідуального балансу
Add to payroll опція для додавання залишку компенсацій в пейрол, при звільненні працівника

Info

Щоб здійснити виплату компенсації при звільненні працівника рекомендуємо переглянути опис в наведеному прикладі.

У звіті є можливість задати новий баланс відпустки чи лікарняних. Для цього необхідно в рядку працівника натиснути Set balance та вказати новий баланс днів станом на кінець обраного місяця.

Report

Info

Якщо ви встановите баланс станом на кінець поточного місяця він буде застосовуватися з 1 числа наступного місяця.

Натиснувши в звіті на баланс днів у працівника ви перейдете до звіту Time off calculator..