Skip to content

Teams

Page assignment

В даному розділі створюється організаційна структура компанії та надається можливість керівникам департаментів та команд нараховувати додаткові преміальні виплати своїм підлеглим.

Interface overview

Працівники компанії можуть бути об'єднані в команди або департаменти.

Об'єднання в департамент актуальне у випадках коли є чіткий перелік працівників, які працюють в департаменті на постійній основі. Це може бути департамент фінансів, HR тощо.
При об'єднанні в команду можна обрати на базі чого вона буде створюватися. Так, наприклад, якщо обрати projects-based працівники, яких буде додано в проєкт (задано agreement) будуть відразу об'єднуватися в команду.

Info

При об'єднанні в команду на базі проєкту система переглядає активні на поточну дату agreements і відображає в команді учасника тільки якщо стартова дата його залученості в проєкті вже настала.

Додатково можна налаштувати, щоб керівники затверджували додавання їх підлеглих у команду. Для цього слід у розділі Approval policy увімкнути опцію Teams based on project will include employee only after approvals based on organization structure.

При підрахунку загальної кількості працівників в розділі Teams та в департаментах верхнього рівня система показує кількість унікальних користувачів. На рівні команд відобажається кількість унікальних учасників команд, при цьому працівник буде враховуватися в кількох різних командах.

Для створення нового департаменту призначена опція New Department, а для створення команди New Team.

Tip

Поля відмічені обов’язкові до заповнення.

New Team/New department

Поле Опис
Name* назва команди
Head керівник команди
Unlimited access to finance data керівник команди зможе бачити дані в Salary changes report та бачити і коригувати інформацію по вкладках Payroll і Commission Management
Limited access to finance data керівник команди буде бачити дані в Salary changes report та матиме доступ до вкладок Payroll і Commission Management лише за період від заданої Assign date
No access to finance data керівник команди зможе бачити дані в Salary changes report, але не матиме доступу до вкладок Payroll і Commission Management
Team participants критерій (база) формування команди
Employees працівники компанії які входять до складу команди
Projects проєкт/проєкти на базі яких буде сформована одна команда
Positions посади на базі яких буде сформована одна команда
Skills навички на базі яких буде сформована одна команда

Працівники, які не додані в жодну з команд будуть відображені у переліку Unassigned people.

Доступ до даних по команді

Керівник команди може мати доступ до розділів: General, Tracking, Payroll, P&L, Agreements, Time offs balance.

Teams

В розділі Payroll керівник команди може додати/змінити різні типи бонусів та компенсацій, а також комісійну винагороду по учасниках своєї команди.

Teams

Організаційна структура

Після того, як департаменти та команди будуть сформовані, адміністратор може змінити порядок їх відображення затиснувши іконку чи в лівій частині сторінки та перетягнувши вгору або вниз. Таким чином можна зробити багаторівневу структуру, наприклад, перетягуючи команду сформовану на базі проєкту у Delivery департамент.

Переглянути організаційну структуру в графічному вигляді можна у розділі Company/Company structure.