Skip to content

Payrolls

Page assignment

В даному розділі формуються платіжні відомості по всім працівникам компанії, згідно з якими виплачується заробітна плата. В базових налаштуваннях ролей доступ до перегляду зарплатних відомостей мають адміністратор системи та бухгалтер. Повноваження працівників регулюються в налаштуваннях Company/Settings/Roles.

Interface overview

Для того, щоб система провела розрахунок, спочатку необхідно обрати місяць нарахування та натиснути кнопку 🔄 Run payroll. Система автоматично застосує поточний курс валют та здійснить розрахунок зарплати згідно з вказаною в системі компенсацією працівника, заданими комісіями та бонусами та базуючись на зазвітованих годинах роботи.

payrolls

На сторінці можна здійснити пошук за іменем працівника або застосувати фільтр по команді.
Сірим кольором в відомості підсвічуються працівники, які вже звільнені і їх статус в системі - inactive.

Основна таблиця відомості містить таку інформацію:

Найменування рядка/колонки Значення
Підсумкові дані
Total підсумковий рядок таблиці, сумує всі нарахування по працівникам за вибраний період
Дані за колонками
Total загальна сума нарахувань по працівнику за вибраний період
FTE Full-Time Equivalent indicator for employee workload
Hours загальна кількість відпрацьованих годин працівником
Bonus/commission додаткові нарахування
Actions кнопка перегляду деталей нарахувань по працівнику

Кожний запис таблиці можна деталізувати по працівнику та переглянути з чого складається сума його нарахувань.
Для деталізації необхідно натиснути на іконку .

Якщо біля запису з'явилася іконка 🤚 це свідчить про те, що в нарахуваннях працівника була ручна корекція. Для перегляду змін необхідно навести курсор на іконку, після цього відкриється вікно деталізації.

Позначка в стовпці Hours вказує на те, що працівник зазвітував години понад норму, а означає, що в працівника є недозвітовані години. Якщо у працівника був дозвіл звітувати години понад норму то система врахує це в сумі до виплати.

Lock tracking

Ця опція у пейролі дозволяє заблокувати звітування часу та додаткових дій, які можуть мати вплив на зарплатну відомість. Таким чином фінансовий відділ може займатися нарахуванням заробітних плат працівникам без ризику, що будуть ще вноситись певні дані по трекінгу, що може призвести до некоректного нарахування.

payrolls


Звітування часу блокується цією опцією за замовчуванням, зокрема, обмежується можливість:
* Звітувати години через сторінку Мій трекер
* Додавати записи про звітування через трекінг в проєкті
* Звітувати години через Telegram bot
* Видаляти трекінг та відгули з системи

Якщо заблоковано Request leaves, то користувачі не можуть в поточному місяці:
* Створювати запити на відгули
* Узгоджувати/Скасовувати/Відхиляти/ запити на відгули

Якщо заблоковано Open reporting то користувачі не можуть в поточному місяці:
* Створювати запит на Відкриття звітування
* Вносити записи у Відкриття звітування

Якщо заблоковано Overtime approvals то користувачі не можуть в поточному місяці:
* Додавати записи про овертайм в відповідному розділі
* Створювати запит на додавання овертайму
* Узгоджувати/Скасовувати/Відхиляти/ запити на додавання овертайму

Якщо заблоковано Bonuses то користувачі не можуть в поточному місяці:
* Додавати бонус через Оргструктуру
* Додавати бонус через профіль працівника
* Додавати бонус через зарплатну відомість
* Створювати запит на додавання бонусу

При спробі виконати будь-які з заблокованих дій, користувачі будуть бачити сповіщення про те, хто саме заблокував звітування в поточному періоді, щоб знати до кого в компанії можна звернутися. Це також стосується і синхронізації із Jira, Tempo, Worksection тощо. Трекінг, що був доданий після блокування трекінгу у платіжній відомості не додасться в системі, на вкладці проєкту Звітування буде сповіщення про те, що трекінг не можливо додати оскільки період заблокований.

payrolls

Деталі нарахування

payrolls

Employee payroll details

Поле Опис
Type вид нарахування
Project найменування проєкту на який звітувався час
Total загальна сума нарахована працівнику за місяць
Hours загальна кількість відпрацьованих годин за місяць
Amount сума нарахувань
Actions кнопка редагування та видалення

В Payroll можуть бути такі типи нарахувань:

  • Work - нарахування за планово відпрацьовані години
  • Overtime - нарахування за понаднормово відпрацьовані години
  • Bonus - бонуси та комісії працівнику додані вручну
  • Share - Бонуси та компенсації ,які задаються в профілі працівника. Розраховуються автоматично залежно від типу та обраної опції розрахунку share (як % від транзакції ,% від інвойсу, %від лінійки інвойсу, фіксована сума).
  • Vacation reimbursement - компенсація днів відпустки (якщо це передбачено політикою компанії)
  • Vacation - компенсація за використані дні відпустки
  • Sickness - компенсація за використані дні лікарняного
  • SingleTax - єдиний податок для ФОП
  • SingleSocialTax - єдиний соціальний внесок

Якщо працівник залучений до кількох проєктів, то записів про нарахування різного типу буде декілька, наприклад, компенсація податків буде показана по кожному з проєктів окремо у співвідношенні відповідно до вказаної алокації працівника. Це зроблено для того, щоб коректно розраховувалися витрати по кожному з проєктів.

Info

Нарахування, які система здійснює автоматично, змінити безпосередньо в розділі Payrolls не можна, наприклад, для зміни нарахувань в рядку Work потрібно вносити зміни в трекінг працівника.

Додавання бонусів та компенсацій

На сторінці є можливість додавання працівникам додаткових нарахувань, бонусів чи компенсацій. Для цього над таблицею розташована кнопка + Add a bonus/compensation. При натисканні на кнопку відкриється модальне вікно.

payrolls

Add bonus

Поле Опис
Employees* ім'я працівника
Project* найменування проєкту
Type* тип компенсації
Policy тип соціальної політики
Amount* сума компенсації
Time* період за який проводиться компенсація (доречно використовувати це поле, наприклад, при компенсації днів відпустки)
Comment (visible for employee) коментар, доступний до перегляду працівнику
Notes (not visible for employee) коментар, не доступний до перегляду працівнику

Також у системі ITFin за необхідності можна додати від'ємний бонус, так зване вирахування (deduction). Для цього необхідно обрати опцію +Додати бонус та в полі суми написати від'ємне значення та воно відніметься від загального нарахування.

payrolls

Приклади нарахувань з різними типами компенсації

1. Фіксована

При умові, що в працівника задана фіксована заробітна плата, використання відпустки та лікарняних передбачених політикою компанії, не впливають на нарахування і працівник отримує обумовлену суму за місяць без змін. Якщо працівник бере відгул власним коштом, розрахунок відбувається наступним чином:

Умовно зп у працівника 2000$, у лютому був 21 робочий день, працівник взяв один відгул власним коштом. Відповідно система ділить суму на кількість робочих днів, таким чином визначаючи суму одного робочого дня та вираховує її із загальної суми.


2000/21 = 95.24$


2000 - 95.24 = 1904.76$

payroll_details

Info

Система заокруглює значення до двох знаків після коми.

Якщо працівнику із фіксованою зп необхідно додати бонус, він додається додатково до основної фіксованої суми.

payroll_details

2. Змінна

Нарахування при змінній зп залежить від кількості робочих годин в місяці та затреканих годин. Працівнику задається розмір винагороди, умовно 2000$, при цьому в лютому 168 робочих годин, та працівник відпрацював лише 100 годин, відповідно він отримає гроші лише за фактично відпрацьовані години. Як при цьому буде відбуватися розрахунок?

(2000/168)*100 = 1190.48$

payroll_details

Коли при змінній зп працівник бере оплачувану відпустку чи лікарняний, розрахунок також залежить від кількості робочих годин в місяці та зазвітованих годин. Умовно працівник брав у лютому 3 дні відпустки - це 24 години. Та відпрацював 144 години, що в сумі дає 168 годин - місячну норму годин у лютому.

Як відбувається розрахунок компенсації відпустки?

(2000/168)*24 = 285.71$

Це сума компенсації за 3 дні відпустки та на прикладі платіжної відомості ми бачимо, що у працівника всього до виплати 2000$ - сума вказана у налаштуваннях.

(2000/168)*144 = 1714.29$ робота

(2000/168)*24 = 285.71$ (відпустка)

payroll_details

3. Погодинна

При такому типу оплати працівнику встановлюється ставка за робочу годину та відповідно, скільки працівник відзвітує годин - стільки система і нарахує до сплати у платіжній відомості. До прикладу, в лютому було 168 робочих годин, працівник зазвітував стільки ж годин та має ставку 15$ за годину, відповідно:

168 * 15 = 2520$

payroll_details

Якщо працівник недозвітував, наприклад 8 годин, тоді йому буде нараховано зп за 160 годин.

160 * 15 = 2400$

А також у загальній табличці платіжної відомості буде червона стрілка до низу із вказаною кількістю недозвітованих до місячної норми годин.

payroll_details

Якщо працівник затрекає більше, ніж кількість календарних годин, буде жовта стрілка доверху.

payroll_details

Але при такій умові понаднормові години не будуть оплачені та відмічені у відомості як неоплачені.

payroll_details

Для того, аби відбулись нарахування за ці години, в нього має бути дозвіл на понаднормові години. За умови надання дозволу, вони будуть оплачені, також є можливість задати вищу ставку на понаднормові години. В даному прикладі додано дозвіл на 5 понаднормових годин зі ставкою 17$, а працівник затрекав 6. Відповідно йому було нараховано:

168 * 15 = 2520$

5 * 17 = 85$

Та одна година без оплати, що не ввійшла до затвердженої кількості понаднормових.

payroll_details

Коли працівник із погодинною зп бере оплачуваний відгул, відповідно нараховується компенсація за ці години згідно з погодинною ставкою. У даному прикладі працівник мав 2 дні відпустки (16 годин) та у пейролі ми бачимо компенсацію за них:

16 * 15 = 240$

Відпрацьовані 152 години: 152 * 15 = 2280$

Та в сумі 240 + 2280 = 2520$

payroll_details

Верифікація нарахувань

Для додаткового контролю нарахування зарплати в системі реалізована можливість зазначати статус її перевірки.
Для цього в стовпці ☑ потрібно натиснути на іконку та якщо все гаразд - верифікувати нараховані суми.
Система збереже інформацію хто перевірив зарплату та лишив коментар.

payrolls

Якщо після верифікації будуть внесені зміни у нарахування працівника, наприклад, він дозвітує години, то при повторному перерахунку payroll система покаже позначкою ⚠, що в рядку відбулися зміни. При наведенні на іконку буде відображено, що саме змінилося.

Payout

На вкладці Payout здійснюється контроль виплати зарплати відповідно до методу виплати, який вказано у профілі працівника.

Задати доступні методи виплат по компанії потрібно в розділі Company>Settings>Payout methods.

New payout method

Поле Опис
Select payout method* обрати метод виплати (система пропонує перелік тих рахунків, які додані по вашій компанії)
Business Unit бізнес-одиниця від якої проводиться виплата
Name* найменування цього методу виплати
Currency* валюта виплати
Generate document опція вибору чи потрібно створювати інвойс працівнику, у якого в профілі задано цей метод виплати
Document Template шаблон інвойсу працівнику, який буде створюватися при застосуванні цього методу виплати

Info

Шаблони інвойсів обираються у розділі Settings/Templates. Щоб ми додали вам необхідні шаблони в систему надайте нам зразки, які ви використовуєте. Після того, як шаблони будуть в системі ви можете їх відредагувати за допомогою HTML-розмітки.

Якщо в профілі працівника додано 2 методи виплати, то на вкладці Payout буде 2 записи по цьому працівникові.
Щоб здійснити розрахунок потрібно натиснути 🔄 Update payout.

payrolls

Після того як виплата здійснена, бухгалтер натискає Mark as Paid. Іконка дозволяє завантажити інвойс для ФОП чи працівника, якщо до визначеного методу виплати було обрано генерування документа.

Payroll summary

На вкладці Payroll summary відображаються деталі по сумах всіх методів виплати, де відображається загальна сума, а також можливість завантажити звіт по кожному з них окремо.

payrolls

Експорт зарплатних відомостей

Відомості можна вивантажити з системи в форматі CSV для цього необхідно натиснути кнопку Download. Кнопка розташована в правому верхньому куті сторінки.

Публікація payslips

Після того як бухгалтер перевірив всі нарахування по працівниках відомості можуть бути опубліковані, нарахування стануть доступними до перегляду працівникам.

Для цього в правому верхньому кутку сторінки додана кнопка Publish payslips, тільки після її натискання всі зарплатні нарахування стануть доступними працівникам в розділі My compensation їх профілю. За відображення цього розділу відповідає скоуп: payroll_can_see_payslip