Skip to content

Reconciliation report

Page assignment

Звіт створено для звірки інвойсів та платежів по ним, за період по кожному окремому клієнту.

До звіту можна потрапити з головного меню системи або з деталей самого клієнта.

Interface overview

Звіт має вигляд таблиці, яка містить такі основні колонки:

Reconciliation of payments report

Поле Опис
Invoice Number номери інвойсів які були виставлені клієнту
Issue date дати інвойсів
Project Name найменування проекту
Billed суми інвойсів
Paid суми платежів
Payment date дати платежів
Total загальні суми

Стосовно сум платежів, якщо інформація по оплатам була загружена в систему імпортом, суми інвойсів відобразяться в звіті одразу. Якщо транзакція була проведена вручну, для відображення її в звіті, необхідно її узгодити в окремому розділі системи Reconciliation.

Для швидкого пошуку на сторінці справа розташовані фільтри за період та по клієнту.

На сторінці додана можливість експортувати звіт в форматі PDF, кнопка експорту "DOWNLOAD AS PDF" розташована праворуч під фільтрами.