Skip to content

Billed time report

Page assignment

Звіт Billed time report відображає звітність по оплачених годинах працівників на конкретних проектах.

Дані можна переглянути в розрізі валют інвойсів по кожному працівнику окремо за певний проміжок часу.

Info

Дані потрапляють у звіт після сформованого інвойсу

Для відображення даного звіту у блоці Projects необхідно увімкнути скоуп reports_billed_time

Interface overview

Дані відображені в таблиці:

Колонка Опис
Tracked зазвітований час та сума
Billed виставлений до оплати час, сума, знижка
Difference різниця між зазввітованим та інвойсоаваними годинами та сумою
Invoice ручна корекція та кінцева сума інвойсу

Звіт можна переглядати у послідовності Currency > Projects

Billed time report

Або ж у зворотньому порядку Projects > Currency

Billed time report

За необхідності цю таблицю можна завантажити у Exсel натуснувши кнопку Download.