Skip to content

Billable rate report

Page assignment

Звіт Billable rate report відображає ефективність працівників з точки зору їх залучення в оплачувані проєкти та базується на звітуванні годин.

Дані сформовані по кожному працівнику окремо з можливістю фільтрації по командам.

Для відображення даног звіту у блоці Projects необхідно увімкнути скоуп reports_billable_rate

Interface overview

Звіт представлений у вигляді таблиці та містить такі дані:

Колонка Опис
Employee ім’я працівника
Available working hours загальна кількість робочих годин в обраному періоді за календарем працівника
Vacations, h кількість зазвітованих годин відпустки
Other timeoffs, h кількість зазвітованих годин інших відгулів
Billable hours кількість зазвітованих billable годин
% Billable rate працівника

Billable rate report

Info

Розрахунок Billable rate здійснюється за формулою: (Total Billable Hours) / [(Available Work Hours) - (Time off Hours)].