Skip to content

Transactions

Даний розділ містить перелік всіх транзакцій, які внесені в систему. Створюються транзакції при завантаженні виписки в окремому розділі системи Dashboard або вручну.

Огляд інтерфейсу

my tracking

Опція Transfer btw accounts дає змогу зробити переказ між своїми рахунками.

Іконка призначена для розділення транзакції.

Warning

Якщо потрібно здійснити трансфер між рахунками по яким є інтеграція (не cash) то вручну його проводити не потрібно, ці транзакції і так будуть у виписках і розпізнаються системою при їх підвантаженні на етапі узгодження транзакцій. По таким транзакціям слід обрати відповідну категорію витрат/доходів, наприклад, Intercompany transfers.

Для створення транзакції вручну слід натиснути +Add new transaction.

New transaction

Поле Опис
Income/Expense дохідна/витратна транзакція
Date* дата транзакції
Account* рахунок
Income/Expense Line* стаття доходів/витрат
Project до якого проєкту відноситься транзакція
Client кому або від кого надійшли кошти
Employee до якого працівника відноситься транзакція
Description* призначення платежу
Transaction Amount* сума транзакції (валюта транзакції = валюті рахунку)
Add receipt додати чек
This transaction in P&L записати транзакцію методом подвійного запису для врахування у фінансовій звітності

Info

Якщо транзакцію потрібно буде виставити у інвойс клієнту - слід обрати опцію This transaction should covered by client і тоді на етапі створення інвойсу для клієнта буде помітка в системі про борг і пропозиція врахувати його в інвойс.

Після створення всі транзакції потрапляють на узгодження в окремий розділ системи Reconciliation.