Skip to content

Key financial reports

Cashflow

Налаштувати лінійки звіту потрібно в розділі Settings/Cashflow lines.
Ми надаємо за основу такий вигляд звіту, який є найбільш вживаним та ефективним. Ви, звісно ж, можете його коригувати.

Переглядати звіт Cashflow можливо вже після узгодження транзакцій в системі.

В звіті дані показуються у основній валюті компанії, для приведення до однієї валюти використовується курс, який система завантажила.

В рядку Forex показані курсові втрати.

Натиснувши на суму по кожній категорії можна побачити які транзакції в неї увійшли та додатково перевірити чи вірно було внесено дані.

P&L

Для початку роботи зі звітом слід налаштувати P&L policy та P&L lines в розділі Settings. При узгодженні транзакцій слід вказувати P&L details для того щоб система формувала звіт.

P&L в системі будується за методом нарахувань.

В шаблонах, які ми даємо за замовчуванням:

1) рядок Revenue будується на основі інвойсів;
2) рядок Cost of sales - автоматично формується системою на основі нарахування зарплат.

Info

Income date в інвойсі показує якою датою буде враховуватися виконана робота та фіксуватися дохід в P&L. Сума в основній валюті фіксується на момент створення інвойсу.

Для генерації звіту потрібно натиснути кнопку Generate.

На вкладці General ledger можна перевірити які проводки в системі були сформовані і на основі чого.

Balance

Звіт по балансу знаходиться у розділі Company/Trial balance.

В звіті відображаються всі рахунки (нульові також). Щоб звіт Trial balance містив актуальні і правильні дані, слід виконати попередні кроки по формуванню звітів Cashflow та P&L.

Також ви можете переглядати бухгалтерський баланс на вкладці Company/Balance. В цьому звіті система групує кошти компанії в розрізі використовуваних валют та показує загальну суму в основній валюті на всіх рахунках.

trial_balance

Структура Trial balance може бути налаштованою по-різному та залежить від Сhart of accounts, який також налаштовується індивідуально, або ж ви можете скористатись нашим дефолтним планом рахунків.

trial_balance

Тобто, куди замеплений той чи інший рахунок, туди його і підтягує у звіті.

trial_balance

Всі рахунки, що не будуть замеплені, потраплять у лінійку Not set.

trial_balance

Також є можливість відфільтрувати та подивитись звіт без нульових рахунків та курсових різниць.