Bank and Cash Accounts

В розділі Settings > Bank/Cash accounts слід додати рахунки компанії в банках та платіжних системах та задати стартовий баланс на обрану вами дату, з якої ви розпочнете бухгалтерський облік в ITFin.

bank/cash accounts

Поле Опис
Name* Найменування рахунку
Business Unit Бізнес юніт, до якого відноситься рахунок
Currency* Валюта рахунку
Initial Balance* Початковий баланс рахунку
Provider* Сервіс інтеграції (= найменуванню банку чи платіжної системи)
Finance Account* Фінансовий акаунт
Initial Balance Date* Дата створення акаунту, на яку є певний початковий баланс
Responsible Employees* Працівники, що мають доступ до цього рахунку
Notes Нотатки

Tip

Доступи до рахунків можна також надати через налаштування ролей в системі. Наприклад, можна налаштувати доступ бухгалтеру до всіх рахунків.

З ПриватБанк та Monobank (АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК”) ми маємо автоматичну інтеграцію, завантажувати саму виписку не потрібно, коли ви згенеруєте API key та при створенні рахунку пропишете в відповідне поле свій токен, слід натиснути на кнопку та задати період з якого підвантажити транзакції і вони з’являться в системі.

Iнструкція як отримати API key Monobank. Після додавання API у відкривається нове поле Bank Account і туди підтягуються ваші рахунки і ви можете обрати необхідний:

Bank Account

Iнструкція як отримати API key ПриватБанк:

API Privatbank

З іншими банками/системами інтеграція напівавтоматична, потрібно завантажувати виписку і система розподілить її на транзакції.
Завантажити виписку по рахунках можна з розділу Bank/Cash accounts або ж перейти у розділ Company/Dashboard та натиснути на потрібний рахунок.

В системі можливо створення рахунків ручного введення, інформація про транзакції по такому рахунку має вноситись вручну. Для створення рахунку ручного введення у полі Provider* слід обрати Cash.
При додаванні транзакції вручну можна вказати, що вона покривається клієнтом і тоді на етапі створення інвойсу для клієнта буде помітка в системі про борг і пропозиція врахувати його в інвойс.

Також можна надати доступ певним користувачам для того щоб завантажували квитанції через Телеграм-бот і транзакції потраплятимуть в систему на узгодження.

Tip

Якщо ви завантажите кілька раз одну і ту ж виписку система не буде дублювати транзакції, а створить тільки унікальні.

Кожну транзакцію слід вручну узгодити (віднести на певну категорію витрат чи доходів), тому ми радимо не брати надто великі попередні періоди, бо потрібно буде виділити значний ресурс часу на опрацювання попередніх транзакцій.