Skip to content

Social Policy

В розділі системи Settings додано новий розділ Policies. В цьому розділі компанії можуть додавати кастомні політики, які використовує компанія в своїй діяльності. За допомогою цього функціоналу в системі можна налаштувати і автоматизувати процес відшкодування працівникам коштів на різні види діяльності, такі як освіта, спорт, уроки англійської тощо.

Як це працює?

Social Policy

Крок 1. Додайте назву політики.

Крок 2. Задайте часовий проміжок дії політики.

Крок 3. За допомогою налаштованої орг.структури оберіть, якого департаменту або команди стосується дана політика.

Крок 4. Оберіть валюту компенсації.

Крок 5. Якщо ви хочете щоб баланс політики відображався в профілі працівника, активуйте чекбокс “Show policy balance in employee profile”.

Крок 6. Виберіть метод нарахування. Для даного процесу рекомендуємо обрати “Base social compensation calculator”.

Крок 7. Додайте суму компенсації.

Крок 8. Оберіть метод доступності.

  • У випадку якщо політика має бути доступна працівникам одразу після створення, виберіть “availability immediately”;
  • Якщо політика має бути доступна через певний час - оберіть опцію “availability some period”, а в полі Amount month вкажіть кількість місяців, через яку ця політика має вступити в дію.

Social Policy

У випадку коли ні перший , ні другий варіант вам не підходить, оберіть опцію “custom”. В полі “Custom code (Javascript)” необхідно описати скріпт, який задасть власні умови доступності політики та зберегти.

Social Policy

На тестовому прикладі ми створили нову політику “English lessons” по відшкодуванню працівникам витрат на уроки англійської. Задали щомісячний баланс у розмірі 200$, для певної команди JLBQ терміном рік. Сума балансу політики буде доступна працівникам в їх особистому профілі.

Social Policy

Наступним кроком необхідно створити запит під цю політику. За допомогою запиту працівники будуть створювати реквести на відшкодування витрат на освіту. Переходимо в Settings / Questions:

Social Policy

Деталі загальних налаштувань Questions описані тут.

1) Оберіть тип запиту.

2) Додайте назву політики.

3) Додайте опис для запиту (за бажанням).

4) В полі “Employees” оберіть отримувача запиту.

5) За допомогою чекбоксу “Question is enabled and visible for employees” зробіть запит видимим для співробітників у розділі Questions.

Info

Зверніть увагу: для того щоб працівник мав змогу робити запити в нього має бути включений скоуп: can ask a question

Social Policy

6) Якщо запит потребує апруву активуйте чекбокс “Need approval”. У випадку коли апрувер і людина, яка має отримувати запити на відшкодування одна і та особа не вибирайте нікого в полі Approvers. Якщо ж процедура погодження має декілька ступенів, налаштуйте покроковий лінцюг погодження у розділі “approval policies” для розділу “Questions”.

Info

Зверніть увагу: система апрувів наразі працює таким чином, що один ланцюг налаштований, наприклад для розділу “Questions” буде стосуватися всіх “Questions” в системі, тобто не тільки політики “English lessons”. Тому пропонуємо в самому квешінсі вибрати необхідну кількість відповідальних осіб та активувати “Need approval”. Без налаштування ланцюга. В такому разі ці запити будут потрапляти тільки відповідальним особам.

7) Додайте поле для введення суми реквесту та поле для можливості підвантаження чеку або квитанції, як підтвердження витрати. Зберегти.

Info

Модальне вікно Questions створено, як конструктор ви можете додавати поля різних тип за бажанням.

8) Після виконаних налаштувань необхідно перейти в розділ “Policy calculator”.

Social Policy

Справа в фільтрі оберіть людину, політику та клікнути на кнопку “Calculate”. Система розрахує доступний баланс на кожен місяць, який буде відображатись у профілі працівника.

Social Policy

9) Далі працівник має зробити запит My Tracker / Ask a question та натуснути Submit. Після збереження апрувер має отримати запит на погодження на електронну пошту.

Info

Наразі повідомлення приходить лише на електорону пошту користувача.

Social Policy

10) Після погодження запиту, апрувнутий реквест автоматично потрапляє в пейрол працівника окремим записом, як бонус. Сума конвертується по поточному курсу на дату розрахунку пейролу в дефолтну валюту.

Social Policy

Social Policy

11) Після виплати працівнику заробітної плати баланс суми відшкодування по політиці English lessons буде перерахований в профілі працівника.

Social Policy