Skip to content

Tracking Report

Page assignment

Даний звіт дає можливість побачити детальну інформацію по трекінгу звітованих годин за період по конкретному працівнику або проекту. Даний звіт може виступати як додаток до інвойсу для клієнта з обґрунтуванням зазвітованих годин по проекту.

Interface overview

По замовчуванню система відображає пусту сторінку та виводить сповіщення з проханням задати параметри для формування звіту: “No employee/project selected. Select an employee or project from the filter”.

Після того як користувач задасть параметри система сформує звіт. Звіт містить детальний опис всіх виконаних робіт на кожну дату звіту.

Звіт можна формувати в розрізі загальних годин або з деталізацією Internal hours. Для цього користувачу необхідно в правій частині звіту активувати чекбокс Show Internal hours.

Якщо в заданий часовий проміжок попали лікарняні дні або відпускні є можливість додати ці дні в звіт. Для цього необхідно активувати чекбокс Show vocation & sickness.

Якщо користувач формує звіт по працівнику, звіт буде мати такі позиції:

Поле Опис
TRACKING REPORT / by Employee
Employee ім’я працівника
Period часовий проміжок
Date дата звітування
Comment текстове пояснення щодо звітованих годин
Internal hours внутрішні години
External hours зовнішній час
Total загальні цифри по звіту

Tip

Фільтр по Employee показує також працівників, які були звільнені до 6 місяців тому. Це передбачено для випадків, коли потрібно сформувати інвойс або іншу звітність на основі трекінгу за попередні періоди.

Якщо користувач формує звіт по проекту звіт буде мати такий вигляд:

Поле Опис
TRACKING REPORT/by Project
Project назва проекту
Period часовий проміжок
Date дата звітування
Employee ім’я працівника
Comment текстове пояснення щодо звітованих годин, тобто над чим саме працював співробітник
Internal hours внутрішні години
External hours зовнішній час
Total загальні цифри по звіту

Tip

Для відправлення клієнту даних по трекінгу, як підтвердження роботи над проектом ми можемо експортувати звіт в форматі PDF або CSV та надіслати клієнту у вигляді додатку до інвойсу.

Звіт містить коментарі до кожної задачі. В системі є можливість редагування тексту коментарів перед відправкою клієнту. Для цього необхідно перейти в проект на табу Tracking та навпроти відповідного запису клікнути на іконку редагування .