Skip to content

Chart of accounts

Перенесення залишків по рахунках

Перенесення залишків можна здійснити обравши Company>Settings>Chart of accounts>Initial balance

Для початку внесення інформації потрібно вказати дату, на яку створюються залишки на балансі бухгалтерського рахунку в лінійці Initial balance date, після чого обрати +Add new.

Initial balance

Обов'язкові поля для заповнення:

Initial balance

Поле Опис
Account* Бухгалтерський рахунок на який створюється залишок
Business Unit* Бізнес юніт, до якого належить даний залишок
Project Проєкт, до якого належить даний залишок
Employee Працівник, до якого належить даний залишок
Counterparty Контрагент, до якого належить даний залишок
Account Банківський рахунок, до якого належить даний залишок
Currency* Валюта залишку
Amount* Сума залишку

Поля, які не є обов'язковими для заповнення, використовуються для можливості подальшої деталізації (аналітики) залишків у Trial Balance (наприклад, можливість переглянути кредиторську заборгованість перед кожним приватним підприємцем (працівником), дебіторську заборгованість в розрізі наявних банківських рахунків тощо).

Initial balance

Блокування та відкриття періоду в системі відбувається в розділі Company/ P&L reports/ Close/open period. Ця можливість створена для зберігання в безпеці даних, що були введені раніше та забороні внесення змін, після формування звітності.

Initial balance

Initial balance

Info

Слід зазначити, що відкриття періоду відбувається наступним чином, якщо вам потрібно відкрити березень 2023 року, то в графі Select month, слід вказати місяць що передує вказаному, тобто лютий 2023. Оскільки система ідентифікує всі періоди, які передують березню 2023 далі закритими та зберігає всю інформацію захищеною від змін.