Skip to content

Tracking summary

Призначення сторінки

Звіт Tracking summary призначений для порівняльного відображення загальних даних по проектах в розрізі планових та фактичних годин.

Дані сформовані по кожному працівнику окремо з можливістю деталізації інформації до проектів.

Огляд інтерфейсу

Звіт представлений у вигляді таблиці та містить такі дані:

Колонка Опис
Employee ім’я працівника
Project назва проекту
Planned загальна планова кількість годин
Fact фактична кількість годин зазвітована на проектах
Notes назва проекту

Tip

В звіті є можливість деталізувати загальну кількість годин по працівнику. Біля імені розробника є , якщо натиснути на цю кнопку ми побачимо більш детальну інформацію. Тобто на яких проектах залучений працівник на даний момент. Який встановлено відсоток алокації по кожному з проектів, скільки годин він повинен відпрацювани на кожний з них та скільки вже фактично зазвітував.

В правій частині сторінки додані фільтри по періоду та по проекту.

Також в системі є можливість експортувати звіт в форматі PDF.

Формули розрахунку загальних годин

Total Timeoff hours = сума годин всіх затреканих Timeoffs (minutes Int) працівників

Total Work Hours = сума всіх Fact Internal Hours - total Timeoff hours

Total Billable Hours = сума всіх Fact External Hours

Billable Rate = total Billable Hours / total Work Hours

Fact Internal Hours - сума всіх фактично затреканих (оплачуваних/неоплачуваних) годин - minutes internal

Fact External Hours - сума всіх фактично оплачуваних годин - minutes external

Приклад: якщо людина затрекала 8 годин таймофів і 8 годин роботи, то:

Total Timeoff hours = 8 год
Total Work Hours = ((8+8) всього затреканих годин) - (8 годин таймофів) = 8 годин
Total Billable Hours = 8 оплачуваних годин
Billable Rate = 8/8 = 1 = 100%