Skip to content

1:1 Meetings

В даному розділі системи можна запланувати проведення 1:1 зустрічей з працівниками та аналізувати їх.

Планування 1:1 зустрічей

Щоб запланувати нову зустріч потрібно натиснути +Add new та заповнити деталі зустрічі: Add new

Поле Опис
Employee* працівник, з яким планується зустріч
Manager* працівник, який буде проводити 1:1 (може бути лінійний менеджер, HR Partner, тощо)
Project проєкт, який планується обговорити (поле не обов'язкове, але в разі використання буде доступна аналітика по 1:1 на проєкті)
Date, Time, Duration* планова дата, час та тривалість зустрічі (за наявності інтеграції з Google calendar автоматично створюватиметься зустріч в ньому)
Meeting notes нотатки до зустрічі
+Add new survey можливість додати план обговорення по якому менеджер заноситиме нотатки щодо відповідей працівника (опитування має бути попередньо створене як шаблон у Surveys)

При проведенні зустрічі менеджер переходить у деталі 1:1 з працівником, де доступне заповнення доданого плану обговорення.

1on1

По завершенню зустрічі менеджер змінює її статус на Done, при цьому є можливість обрати чи потрібно запланувати наступну. Для того щоб заповнювати форму та переводити зустріч в Done менеджеру достатньо надати право бачити 1:1 зустрічі. Якщо ж менеджер має також створювати нові, то потрібно давати також право редагування.

Звіт по 1:1 зустрічам

В системі доступний звіт за яким можна проаналізувати хто, з ким та як часто проводить 1:1 зустрічі.

1on1

В звіті можна змінювати групування щоб переглянути аналітику в розрізі працівника/проєкту/менеджера.

1on1

Average time between 1:1`s вираховується як сума кількості днів між кожним 1:1/(кількість усіх 1:1 з цим працівником - 1)).