Skip to content

Open Reporting

Page assignment

Даний звіт створений для надання працівникам додаткової можливості дозвітовувати час. Якщо працівник, з якихось причин своєчасно не вніс в систему інформацію, щодо відпрацьованих годин, він може звернутися за допомогою до відповідної особи, яка має доступ та повноваження для відкриття додаткового доступу до звітування.

Interface overview

Для відкриття доступу на сторінці Open Reporting користувачу необхідно натиснути .

Tip

Поля відмічені обов’язкові до заповнення.

NEW OPENING

Поле Опис
Employees* ім’я працівника
From* дата з якої відкриється звітування
To* дата до якої відкриється звітування
Expires* дата коли доступ буде закрито
SAVE

Open reporting request

В системі реалізовано надання можливості працівникам створювати запит на відкриття звітування.

Щоб у працівників з'явилася відповідна опція потрібно в розділі Company>Settings>Approval policy увімкнути та налаштувати ланцюжок узгодження Open Reporting Approvals.

Open reporting request

Після цього працівники у себе на сторінці My tracker бачитимуть опцію запиту відкриття звітування.

Open_reporting

Після створення запиту працівником він надходить на узгодження обраним аппруверам, а після узгодження система автоматично створює запис у розділі Open reporting про відкритий період для звітування.

За замовчуванням працівнику надається 2 дні від дати узгодження запиту, включно, для того щоб залогувати години за період, який був відкритий.