Skip to content

Overtime approvals

Даний розділ призначений для додавання оплачуваних годин овертайму.

На сторінці My tracker кожен працівник бачить свої тижневі ліміти по проєктах, де він має агріменти. Система дозволяє звітувати години понад ліміт. В інвойс клієнту будуть потрапляти всі години, незалежно від того, чи був окремо в системі доданий дозвіл на овертайм. В пейрол будуть також потрапляти непідтверджені овертайми, але не рахуватися в зарплату працівнику. Тобто буде запис про години, але сума до виплати буде 0. Для того, аби понаднормові години були оплачені, потрібно додати їх через Overtime Approval.

my tracking

Якщо працівник зазвітував години понад норму, але для нього не було створено та/або узгоджено Overtime в Payroll буде показано відповідний запис.

Payrolls_Report

Додавання overtime

За наявності домовленостей щодо оплати понаднормових годин слід перейти в розділ Crew > Overtime approvals та додати в системі Overtime для працівника.

my tracking

Поле Опис
Employee* ім'я працівника
Project* назва проєкта
Period* період часу на який додано понаднормові години
Monthly limit, hours (0 - unlimited)* кількість оплачуваних понаднормових годин
Custom employee's rate or multiplier* множник оплати понаднормових годин компанією (в payroll). Може бути вказаний у двох варіантах - цілим числом, що означає суму яку отримає працівник за надгодини, або множник, наприклад: 1,5x; 2x
Custom client's rate or multiplier* множник оплати клієнтом (в інвойсі). Може бути вказаний у двох варіантах - цілим числом, що означає суму яку отримає працівник за надгодини, або множник, наприклад: 1,5x; 2x
Comment поле для внесення коментарів

Tip

За потреби додатково можна налаштувати процес запиту працівників на овертайм через розділ Questions.

Додаткове узгодження доданих overtimes

В системі є можливість налаштувати додаткове узгодження доданого Overtime для працівника.

Політика узгодження налаштовується в розділі Company > Settings > Approval policy > Overtimes. В разі якщо налаштовано додаткове узгодження при створенні Overtime буде вказано хто має його узгодити.

Переглянути всі запити на узгодження овертаймів можна в розділі Crew > All requests.

Info

Доступ до розділу Crew > All requests вмикається скоупом requests_can_see_all в налаштуваннях ролі.