Skip to content

Account Receivables

Page assignment

З метою моніторингу дебіторської заборгованості по клієнтам, в системі був створений звіт Account Receivables. Звіт показує суми заборгованості на початок періоду, на кінець періоду та різницю між було та стало.

Звіт можна налаштувати в необхідному нам виглдяді. Система дозволяє згрупувати данні по:

 • акаунт менеджеру
 • проджект менеджеру
 • проекту
 • клієнту

Таким чином звіт допомагає проаналізувати хто з акаунт менеджерів чи проджект менеджерів найкраще працює з дебіторською заборгованістю.

Interface overview

Звіт формується за певний період. В правій частині сторінки розташований датапікер “Date of comparison”, в якому необхідно вибрати період за який користувач хоче сформувати сумми дебіторської заборгованості.

Також в правій частині звіту додані фільтри по клієнту та проекту.

Після того як користувач задасть параметри система згенерує звіт.

Сторінка містить таблицю для зручності використання вона поділена на таби. Кожна таба передбачає певну деталізацію :

 • Debt Zone > Client > Project > Invoice
 • Client > Debt Zone > Project > Invoice
 • Project Manager > Debt Zone > Project > Invoice
 • Account Manager > Debt Zone > Project > Invoice

Тобто при формуванні звіту, наприклад по загальним сумам заборгованостей (Debt Zone), звіт можна розгорнути до деталізації по клієнту, далі по проектах і так до самих інвойсів.

Всі борги поділяються на зони:

 • Green zone (no delay) - заборгованості немає. Тобто в цю зону потрапляють рахунки, які тільки виставлені та повинні бути оплачені протягом 15 днів. Кількість днів можна налаштовувати окремо
 • Yellow zone (0-14 days) - заборгованость становить від 0 до 14 днів
 • Orange zone (> 14 days) - заборгованость становить більше 14 днів
 • Red zone (> 30 days) - заборгованость більше 30 днів
 • Black zone (> 60 days) - передбачає самий тривалий термін заборгованості більше 60 днів

Завершує таблицю підсумковий рядок тоталів. При застосуванні фільтрів тотали перераховуються.