Skip to content

EMPLOYEES

З метою ведення інформації по всім працівникам компанії в системі створено окремий розділ Employees. Розділ являє собою довідник, який зберігає детальну інформацію по кожному співробітнику, а саме про освіту, кваліфікацію, підставу для співпраці, рівень володіння англійською і навіть розмір футболки.

Interface overview

Створення нового працівника. Для створення нової картки працівника необхідно клікнути на кнопку та внести основні дані.

Tip

Поля відмічені обов’язкові до заповнення.

Поле Опис
Contract type* форма співпраці
First name* ім’я працівника
Last name* прізвище
Date of birthday день народження
Personal email особиста електронна адреса
Phone телефон
Skype скайп
Corporate email* корпоративна електронна адреса
Position* посада згідно налаштованого переліку посад по компанії
Office* локація
Date Of employment* дата працевлаштування
Trial period end date дата закінчення випробувального терміну
English level рівень володіння англійською

Info

Відмінності між різними формами співпраці можна переглянути тут.

Warning

Якщо у працівника змінюється посада необхідно змінити поле Position у профілі працівника та поле Seniority level у розділі Compensation history.

Для того, щоб переглянути картку працівника користувачу необхідно клікнути на ім'я співробітника у загальному списку розділу. По центру сторінки відображена вся персональна інформація.

Редагування картки. Для редагування персональних даних необхідно клікнути на кнопку редагування .

Змінити фото. На сторінці зліва розташована фотографія працівника, щоб додати або змінити фото, необхідно клікнути на кнопку UPLOAD NEW PHOTO, яка розташоване нижче самої фотографії.

Change Password. () В деталях працівника під фотографією розташована кнопка CHANGE PASSWORD. Для зміни пароля треба клікнути на кнопку, після чого відкриється вікно для введення нового пароля

Reset password:

  • new password - поле для внесення нового пароля
  • Send notification to user - відправити сповіщення користувачу
  • CHANGE

У системі може бути задано два методи авторизації одночасно, наприклад, через акаунт Google та через логін та пароль. В такому разі первинна авторизація буде через акаунт Google, а пароль для логування треба буде створити вже безпосередньо у профілі опцією Change Password та надалі можна буде авторизуватися за допомогою логіну та паролю.

Info

Кожні 7 днів з цілями безпеки система розлогінює юзерів, після чого потрібно заново авторизуватися.

Contract types

Відмінності між різними формами співпраці

Contract type Contractor Employee Freelancer Partner’s One-time worker Gig worker
Враховуємо як віртуальне робоче місце так так так так ні
(але не більше 2х місяців)
так
Опис фізична особа підприємець (ФОП) найманий працівник (в штаті) позаштатний працівник позаштатний працівник найнятий через партнера позаштатний працівник залучений для короткострокової роботи на термін не більше 2х місяців, по закінченю терміну має бути звільнений або переведений як фрілансер співпраця на умовах гіг-контракту (для резидентів Дія City)
Tracking може звітувати внутрішні і зовнішні години може звітувати внутрішні і зовнішні години може звітувати лише зовнішні години може звітувати лише зовнішні години може звітувати лише зовнішні години може звітувати внутрішні і зовнішні години
Taxes оплачує сам (компанія може покривати їх або ні) оплачує компанія не покриваються не покриваються не покриваються компанія виступає податковим агентом
Можливість реквестити відпустку та лікарняні так так ні ні ні так

Compensation history

В деталях працівника праворуч від основної таблиці розміщений блок Compensation history.

сompensation_history

Клікнувши на Add salary користувач може додати працівнику інформацію щодо заробітної історії.

Поля помічені обов’язкові до заповнення.

new_compens

New compensation

Поле Опис
Compensation type типи компенсацій
тултіп допоможе зрозуміти призначення кожного типу компенсації
Variable ставка працівника, яка перераховується в залежності від кількості робочих днів в місяці.
Наприклад: ставка 3000 $/ міс, 21 робочий день в місяці 3000 / 21 = 142,8 $/день; 142,8 $ / 8 годин = 17,86 $ / год
Hourly погодинна оплата, яка розраховується в залежності від рейту та кількості відпрацьованих годин.
Винагорода нараховується за формулою n * r, де n - кількість відпрацьованих годин, а r - погодинна ставка
Fixed фіксована ставка, яка не залежить від кількості зазвітованих годин. Також на розмір такої виплати не впливатиме звітування відпустки, лікарняних, unpaid, тощо
From дата з якої починається нарахування
To дата наступного перегляду зарплатної історії. Поле не обов’язкове
Internal загальні відпрацьовані робочі години (на компанію)
External години відпрацьовані над певним проєктом
Seniority level професійний рівень працівника згідно переліку по заданій позиції
Tax compensation чек-бокс для компенсації податку працівнику
Additional % will added to salary відсоток податку, який компанія компенсує працівнику разом із зарплатою. Користувач вказує відсоток компенсації податку. По замовчуванню встановлено 5%
Do not include additional taxes чек-бокc дозволяє не включати ЄСВ в нарахування. По замовчуванню чек-бокс пустий. Додано для людей звільнених від сплати податку
Notes поле для коментарів

Employee Timeoffs

В цьому блоці HRM може звітувати дні відсутності за працівника та бачити який баланс днів відображається працівнику на його стартовій сторінці ITFin.
Для зручності в цьому блоці показані dayoffs за період +- 3 місяці від сьогодні.

Для доступу до цього блоку для ролі користувача потрібно увімкнути скоуп employees_can_manage_timeoffs.

Add timeoff

Add timeoff

Поле Опис
Leave period* період відсутності працівника
Reason* причина відсутності
Comment* додатковий деталізований коментар
Create request опція дозволяє створити реквест на обраний тип відсутності, який буде направлено на узгодження аппруверам
Send notification to approvers опція вмикає відправку сповіщення аппруверам про те, що створено новий реквест який вони повинні узгодити

Info

Якщо опції Create request та Send notification to approvers вимкнені обраний тип відсутності буде відразу зазвітовано та враховано в трекінгу працівника без додаткового узгодження.

Payout methods

В цьому розділі вказується яким чином працівник бажає отримувати виплату.

Задати доступні методи виплат по компанії потрібно в розділі Company>Settings>Payout methods. Інструкції стосовно налаштувань методів виплати описані у розділі Payout.

Setup payout method

Поле Опис
Primary payout method* основний метод виплати
Split payout опція розділення виплати, якщо працівник отримує виплату двома різними каналами
Percent/Amount опція вибору яким чином відбувається розподіл між двома методами (у відсотковому співвідношенні чи за розміром суми виплати)
Primary payout percent / Primary payout amount** % виплати за основним методом / розмір виплати за основним методом
Second payout method* другий (вторинний) метод виплати

По обраному методу виплати вказуються реквізити працівника, які будуть відображені в його інвойсі.

Assignments

Даний розділ зберігає інформацію про всі поточні асайменти працівника, тобто тут можна бачити назви проєктів на які залучений працівник, період залучення та відсоток (allocation).

Personal information

Даний підрозділ містить інформацію стосовно підприємницької діяльності. Для редагування або внесення додаткової інформації треба клікнути кнопку після чого відкриється модальне вікно.

Info

Поля помічені обов’язкові до заповнення.

MAKE A PRIVATE ENTREPRENEUR

Поле Опис
✅ Yes, currently is Private Entrepreneur
Invoice Prefix* ініціали прізвища та імені, наприклад: IPRO
Contract date* дата договору про співпрацю
Personal Info
Повне ім'я (українською)* поле для внесення повного імені співробітника. Інформація повинна бути внесена українською мовою
Full name (english)* поле для внесення повного імені співробітника. Інформація повинна бути внесена англійською мовою
Повна адреса (українською)* поле для внесення повної юридичної адреси українською мовою
Full address (english)* поле для внесення повної юридичної адреси англійською мовою
Individual Tax Number* індивідуальний податковий номер (ІПН)
Registration Number* свідоцтво про реєстрацію
Issue Date* дата реєстрації
Місто* місто (українською мовою)
City* місто (англійською* мовою)
Паспортні дані (українською) поле для внесення паспортних даних працівника. Інформація повинна бути внесена українською мовою
Bank Information
Account Number* номер рахунку
IBAN* номер IBAN
Beneficiary’s bank* банк берефіціар
Bank address* юридична адреса банку
SWIFT code* SWIFT код
Correspondent bank банк корреспондент
Correspondent bank SWIFT code SWIFT код банка корреспондента
Corespondent account номер рахунку банка корреспондента
SAVE

Система може генерувати інвойси для ФОПів. Вся внесена вище інформація як раз для цього використовується.

Генерація контракту. В системі є можливість згенерувати договір між працівником і компанією форматі PDF. Для цього необхідно клікнути на кнопку AGREEMENT WITH EMPLOYEE і система автоматично підставить інформацію у вордівський шаблон та згенерує готовий контракт.

Commissions & Bonuses

В системі є можливість додавання реферальних виплат працівнику. Ця опція буде корисною для sales менеджерів компанії. Додати такі комісії можна у профілі працівника Crew >Employee Name у вікні Commissions & Bonuses натиснувши +Add new commission/bonuses.

Add bonus

Add bonus

Поле Опис
Employee* Працівник,якому нараховується комісія
Project* Проект, за який буде нараховуватись комісія
Start Day* Дата початку нарахування комісії
End day Дата припинення нарахування комісії
Net Опція, що передбачає компенсацію податків
Gross* Опція, що не передбачає компенсацію податків
Type* Тип комісії, опис доданий нижче на сторінці
Amount Розмір комісії (зазначається у %, або фіксованій сумі)
Notes Є можливість вказати нотатки

В системі запропоновані наступні типи комісій:

  • Fixed - фіксована сума для виплат.Для даного типу комісії є можливість обрати валюту нарахування. При калькуляції зп така сума буде конвертуватись по курсу НБУ на дату такого нарахування.

Add bonus

  • Percent from transaction - відсоток від надходжень по проекту у звітному місяці.

  • Percent from invoice - відсоток від загальної суми інвойсів по проекту у звітному місяці.

  • Percent from invoice lines - відсоток від лінійки інвойсу по проекту у звітному місяці .(наприклад за окремого працівника)

Info

Періодом нарахування комісій та бонусів в системи вважається звітний місяць, та відображаються такі комісії у пейролі.Якщо у вказаному періоді буде зазначено декілька видів комісій(наприклад за різні проекти,типи комісій тощо), то такі комісії будуть відображатись окремими лінійками у пейролі.

Add bonus

Info

Опція Net/Gross для комісії активна для працівників у яких включена компенсація податків для нарахування зп , для працівників у яких така опція не відзначенна,то бонус по замовчуванню буде нараховуватись за типом Gross.

Add bonus

Skills & Experience

Даний блок містить інформацію про рівень володіння англійською, скіли та навички працівника. При плануванні подальшої роботи команди, чи формуванні команди під конкретний проєкт, користувач може здійснювати пошук за скілами працівників, які були внесені в систему.

Tip

Наразі в системі можна задати тільки одну основну спеціалізацію (категорію та субкатегорію). Загалом в системі зберігається близько 10 000 різних скілів, тому по кожній субкатегорії виведено тільки основні. Задати додаткові скіли можна через опцію "Other skills", де потрібно почати введення щоб розпочався пошук (пошук буде здійснюватися серед всіх доступних в системі скілів).

Files

В системі є можливість вести файловий документообіг. Тобто ви можете завантажити в систему файли які стосуються працівника та зберігати їх тут. Наприклад договір співробітництва, банківські документи тощо.

Inventory

Цей розділ створений для ведення обліку основних фондів компанії (техніка, меблі, обладнання). В систему вноситься перелік майна, та фіксується вартість на момент придбання. Всі предмети поділяються на категорії. По різних категоріях можна налаштувати нарахування амортизації. Далі вказати перелік предметів, вибрати категорію, працівника та його офіс. В деталях працівника, в цьому підрозділі можна побачити коли та які саме предмети були надані у користування кожному працівнику.